Mua bán backlinks

Bảng giá backlink báo bài viết PR thương hiệu:

Gói Ranking:

R1 R2 R3
16.790.000đ 20.975.000đ 24.215.000đ
10 Đầu báo 12 Đầu báo 13 Đầu báo
2 keyword 2 keyword 2 keyword
Link Dofollow Link Dofollow Link Dofollow
Hỗ trợ index link Hỗ trợ index link Hỗ trợ index link
Miễn phí viết 2 bài Miễn phí viết 3 bài Miễn phí viết 5 bài
Triển khai 3 – 5 ngày Triển khai 3 – 5 ngày Triển khai 3 – 5 ngày
Danh sách báo
Stt Đầu báo
1 https://baoquangnam.vn/
2 Baohagiang.vn
3 Baothainguyen.vn
4 Baothanhhoa.vn
5 Baotuyenquang.com.vn
6 Doisongvietnam.vn
7 giadinhvaphapluat.vn
8 http://baolaocai.vn/
9 http://baothuathienhue.vn/
10 https://baodanang.vn/
11 PLO.vn
12 diendandoanhnghiep.vn/
13 xahoi.com.vn

Gói Branding:

B1 B2 B3
63.100.000đ 71.700.000đ 94.100.000đ
11 Đầu báo 13 Đầu báo 14 Đầu báo
2 keyword 2 keyword 2 keyword
Hỗ trợ index link Hỗ trợ index link Hỗ trợ index link
Miễn phí viết 2 bài Miễn phí viết 3 bài Miễn phí viết 5 bài
Triển khai 3 – 5 ngày Triển khai 3 – 5 ngày Triển khai 3 – 5 ngày
Danh sách báo
Stt Đầu báo
1 PLO.vn
2 Tienphong.vn
3 Laodong.vn
4 Cafebiz
5 24h.com.vn
6 VTC.vn
7 Zingnews.vn
8 Cafef
9 nld.com.vn
10 Dantri.com.vn
11 Tuoitre
12 Thanhnien
13 Vtv.vn
14 Vnexpress

Bảng giá backlink báo sidebar:

Danh sách báo sidebar

STT URL DR
1 http://hanoimoi.com.vn/ 75
2 https://baophapluat.vn/ 70
3 https://baodautu.vn/ 77
4 https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ 61
5 https://baogialai.com.vn/ 49
6 http://www.baobariavungtau.com.vn/ 51
7 http://vietq.vn/ 74
8 http://saigonnews.vn/ 36
9 http://baolaocai.vn/ 39
10 http://baohagiang.vn/ 27
11 http://baotayninh.vn/ 48
12 http://baodaknong.org.vn/ 31
13 http://baothainguyen.vn/ 19
14 https://kinhtenongthon.vn/ 45
15 http://thuonghieuvaphapluat.vn/ 56
16 http://congannghean.vn/ 38
17 http://baodongkhoi.vn/ 34
18 http://baotuyenquang.com.vn/ 43
19 http://baothuathienhue.vn/ 55
20 http://baoapbac.vn/ 27
21 http://landtoday.net/ 58
22 http://congnghevadoisong.vn/ 29
23 http://anhp.vn/ 39
24 https://timeoutvietnam.com/ 34
25 https://giadinhvaphapluat.vn/ 57
26 http://baohungyen.vn/ 37
27 https://baothanhhoa.vn/ 51
28 https://baodanang.vn/ 60

Thời hạn 3 tháng:

S31 S32
1000 link bài viết 3000 link bài viết
22 website báo điện tử 25 website báo điện tử
Giới hạn 30 từ khoá Giới giạn 50 từ khoá
thời gian 3 tháng thời gian 3 tháng
2.626.000 đ 7.436.000 đ

 

S33 S34 S35
5.000 link bài viết 10.000 link bài viết 15.000 link bài viết
25 website báo điện tử 25 website báo điện tử 25 website báo điện tử
Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá
thời gian 3 tháng thời gian 3 tháng thời gian 3 tháng
11.668.800 đ 21.879.000 đ 33.957.000 đ

Thời hạn 6 tháng:

S61 S62
1.000 link bài viết 3.000 link bài viết
22 website báo điện tử 25 website báo điện tử
Giới hạn 30 từ khoá Giới giạn 50 từ khoá
thời gian 6 tháng thời gian 6 tháng
4.375.800 đ 12.255.100 đ

 

S63 S64 S65
5.000 bài viết 10.000 bài viết 15.000 bài viết
25 website báo điện tử 25 website báo điện tử 25 website báo điện tử
Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá
thời gian 6 tháng thời gian 6 tháng thời gian 6 tháng
19.662.500 đ 36.465.000 đ 56.518.000 đ

Thời hạn 12 tháng:

S121 S122
1.000 link bài viết 3.000 link bài viết
22 website báo điện tử 25 website báo điện tử
Giới hạn 30 từ khoá Giới giạn 50 từ khoá
thời gian 12 tháng thời gian 12 tháng
6.563.700 đ 18.947.500 đ

 

S123 S124 S125
5.000 bài viết 10.000 bài viết 15.000 bài viết
25 website báo điện tử 25 website báo điện tử 25 website báo điện tử
Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá
thời gian 12 tháng thời gian 12 tháng thời gian 12 tháng
30.630.600 đ 58.344.000 đ 89.474.000 đ