Bắt đầu ngay: Nhập Promocode "RP100" khi đăng ký, nhận tín dụng $ 100

Home>Tiêu chuẩn quốc tế

Bài viết

Mặt bích tiêu chuẩn JIS

Mặt bích tiêu chuẩn JIS

Các mặt bích tiêu chuẩn JIS giống nhau sẽ kết nối với nhau do khoảng cách lỗ Bulong giống nhau. Nếu bạn không biết mặt bích của bạn là tiêu chuẩn nào,...

Đọc tiếp

Tiêu chuẩn mặt bích DIN

Tiêu chuẩn mặt bích DIN

Mặt bích tiêu chuẩn DIN là loại mặt bích thép, mặt bích inox được sản xuất và gia công theo bộ tiêu chuẩn DIN của Đức. Các loại mặt bích này phải đảm ...

Đọc tiếp

Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

Mặt bích tiêu chuẩn ANSI

Mặt bích tiêu chuẩn ANSI là bộ tiêu chuẩn được sử dụng để sản xuất các loại bích thép, bích inox 304, inox 316. Chúng được đề xuất, nguyên cứu ứng dụn...

Đọc tiếp